کیسه استومی یک تکه مدرما فلکس هالیستر کد 56801 و 56901

تماس بگیرید

ته باز مات

  • سایز قابل برش: 15 – 51 میلیمتر
  • قابل اتصال به کمربند

ته باز شفاف

  • سایز قابل برش: 15 – 51 میلیمتر
  • قابل اتصال به کمربند
کیسه استومی
کیسه استومی یک تکه مدرما فلکس هالیستر کد 56801 و 56901