فشارسنج بازویی M2 امرون (Omron)

۱,۵۴۲,۰۰۰ تومان

فشارسنج بازویی M2 امرون (Omron) مجهز به فناوری Intellisense برای تورم کاف برخوردار است که درواقع شما می توانید تنها با فشار دادن یک دکمه، کاف را باد کرده (Inflation) و سپس خالی (deflation) نمایید.

فشارسنج بازویی M2 امرون (Omron)
فشارسنج بازویی M2 امرون (Omron)

۱,۵۴۲,۰۰۰ تومان

تعداد