دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل (پرتابل)  Olive

تماس بگیرید

نرخ اکسیژن سازی در دستگاه های اکسیژن ساز متفاوت است. دستگاه هایی که در بازار موجود هستند دارای ظرفیت های ۳، ۵،۶، ۷، ۸ و ۱۰ هستند.

  • درصد خلوص اکسیژن
  • نشان گر درصد خلوص اکسیژن
  • تنظیم فلو خروج
  • قابلیت جا به جایی
  • قابلیت تنظیم زمانی
  • آلارم افت غلظت اکسیژن
  • خدمات و امکانات جانبی دستگاه
  • میزان کم صدا