نرمل ژل مونلیکه

تماس بگیرید

  • محافظت از بافت شکننده و بافت های در حال بهبود
  • کمک به مرطوب نگهداشتن محیط زخم
  • نرم کردن بافت فیبروزه و اسلاف