دستگاه الکتروشوک قلب – Nihon Kohden TEC 5600

• تحلیلگر پیشرفته امواج قلبی ec1 سری Nihon Kohden
• تکنولوژی کابل هوشمند – نظارت کامپیوتری
• راهنمای عملیاتی تصویری
• انتقال داده های مربوط به نوار قلبی از طریق شبکه های تلفن همراه با بلوتوث
• نشانگر خودآزمونگر