مولاژ سلول عصبی

تماس بگیرید

  • مولاژ سلول عصبی (نرون) از جنس PVC است.
  • این محصول شامل دو قسمت است و 2500 برابر اندازه طبیعی است.
  • این محصول در وزن 1.5 کیلوگرم در ابعاد 13×28×38.5 سانتیمتر موجود است.