بند لیگاتور G-Flex

تماس بگیرید

  • باند لیگاتور G-FLEX قابلیت نصب بر روی تمامی دستگاه های آندوسکوپ را داراست.
  • اتصال جهانی (قفل لوئر) برای بند لیگاتور G-FLEX در دسترس است.
  • بند لیگاتور جی فلکس دارای گایدینگ کاتتر استکه امکان جایگذاری را آسانتر می کند.