نخ جراحی مونوکریل SMI

تماس بگیرید

نخ جراحی مونوکریل یکی از محصولات برتر شرکت SMI AG می باشد.

مونوکریل از جنس پلی گلیکاپرون 25، 75% گلیکولید و 25% کاپرولاکتون می باشد.