مپی لکس ساکروم نقره دار چسب دار مونلیکه

تماس بگیرید

به علت چسبی که دارد در محل می  چسبد،در نتیجه دست ها برای انجام کارهای دیگر مثل انجام بانداژ آزاد است.متناسب برای برای نواحی ساکروم می باشد.به حسب نوع زخم می تواند چندین روز در محل باقی بماند.