ویلچر Meyra ZX3

یکی از تولیدات شرکت meyra تولید کننده تجهیزات توانبخشی ساخت آلمان ویلچر Meyra zx3  می باشد، که خصوصیات جدیدی را در این مدل معرفی می کند.