ویلچر Meyra X3

meyra یکی از بزرگترین شرکت های آلمانی سازنده ویلچر و تجهیزات توانبخشی ، یکی از تولیدات خود یعنی ویلچر meyra x3 را به این صورت معرفی کرد که مهارت و استقلال بیشتری در استفاده از این ویلچر دیده می شود