ویلچر Meyra X2

تماس بگیرید

ویلچر meyra x2 تاشو، با تکیه گاه قابل تنظیم است، این ویلچر دارای محافظ لباس در بخش جانبی می باشد که از گیر کردن لباس به درون چرخ ها جلوگیری می کند. داشتن کوسن صندلی، ترمز فشاری و فرمان از خصوصیات دیگر این ویلچر می باشد.