مپی لکس نقره دار مونلیکه

تماس بگیرید

Mepilex Ag  جهت کنترل زخم هایی یا ترشحات کم تا متوسط مثل زخم های ران و پا، زخم های فشاری و سوختگی های درجه دو سطحی و عمقی طراحی شده است. می توان پانسمان Mepilex Ag  را زیر بانداژ فشاری استفاده کرد.

جهت استعلام قیمت و موجودی تماس بگیرید !