پنس نمونه برداری (بیوپسی) دائم مصرف Medwork

3,582,250 تومان

پنس نمونه برداری (بیوپسی) دائم مصرف Medwork ساخت کشور آلمان می باشد و به جهت برداشتن بافت زنده از داخل بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرد.

پنس نمونه برداری (بیوپسی) دائم مصرف Medwork

3,582,250 تومان