مولاژ مقطع میانی لگن مرد 4 قسمتی

  • این محصول از جنس PVC است و در ابعاد 25×10×27 سانتیمتر و وزن 1.9 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.
  • این محصول از 4 قسمت تشکیل شده است و در آن 31 موقعیت مختلف نمایش داده شده است.