ویلچر اطفال 980AC-35

ویلچر اطفال MED SKY 980AC-35 یک مدل از جنس فلز است. به منظور زیبایی، این محصول رنگ آمیزی شده است. شاسی استفاده شده در این ویلچر از نوع دوبل لوله ای است.