ویلچر ارتوپدی 908 AQT-46

ویلچر ارتوپدی MED SKY 908 AQT-46 یک ویلچر از جنس فلز با رنگ کوره ای و ضد زنگ است. این ویلچر 20 کیلوگرم وزن دارد و می تواند تا 110 کیلوگرم وزن را تحمل کند.