ویلچر استیل 904BJ

ویلچر حمل بیمار استیل 904BJ یک ویلچر فلزی با مقاومت بسیار بالا است. شاسی استفاده شده در این مدل از نوع لوله ای است.