ویلچر سایز بزرگ 56-951AC

ویلچر سایز بزرگ MED SKY 56-951AC به جهت استفاده افراد سنگین وزن ساخته شده است و با بدنه ی محکم و شاسی مقاوم می توانند وزن قابل توجه ای را تحمل کنند.