ویلچر استاندارد 46-809

ویلچر استاندارد MED SKY 46-809 یک ویلچر مناسب از نظر هزینه است. شما نسبت به هزینه ای که پرداخت می کنید یک ویلچر مستحکم با امکانات مناسب دریافت خواهید کرد.