تخت بیمارستانی مکانیکی

  • دارای بدساید
  • سرتخت MDF
  • دارای جای سرم
  • دارای ضربه گیر
  • چرخ های قفل دار 125
  • تحمل وزن تا 180 کیلوگرم
  • هندل دستی درجه یک
  • رنگ الکترو استاتیک