میز مایو با سینی

  • ابعاد این میز مایو با سینی به این شرح است: طول 53 سانتی متر، عرض 45 سانتی متر
  • مناسب برای انواع تجهیزات و وسایل بیمارستانی