مولاژ آرواره پایین اطفال تا 12 سال

مولاژ آرواره پایین اطفال تا 12 سال ساخت کشور چین یک مجموعه کامل از ساختار دندان ها و همچنین ساختار دندان های پوسیده است و بوسیله آن می توان 21 موقعیت مختلف را مشاهده نمود.

موجودی ماسک به اتمام رسید متاسفانه سفارش پذیرفته نمیشود