مولاژ ستون فقرات ساده

  • این مولاژ از جنس PVC است و دارای ویژگی های نظیر ستون فقرات انعطاف پذیر، ساکروم، استخوان پس سری و … است.