مولاژ جمجمه رنگی

تماس بگیرید

  • در این مدل آرواره و کاسه سر متحرک می باشند.
  • جنس این مولاژ از PVC است و در آن از رنگ آمیزی دقیق استفاده شده است.