•  این مولاژ در اندازه طبیعی ساخته شده است و تمام قابلیت های پا و ساختار آناتومیک خارجی شامل انعطاف پذیری و نمایش رباط ها را مشخص می کند.
  • جنس این محصول از PVC نشکن است و بر روی پایه قرار گرفته است.