کاناپه تخت خواب شو چرمی

این کاناپه تخت خواب شو از جنس چرم است.

این کاناپه 80 کیلوگرم وزن دارد.

این محصول در بیمارستان ها و فیزیوتراپی قابل استفاده است.