کاناپه تخت خواب شو چرمی پرسی

این صندلی تخت خواب شو برای:

  • تمام مراکز درمانی
  • مراکز بهزیستی و توانبخشی
  • فیزیوتراپی
  • خوابگاه ها
  • و ادارات مختلف مناسب می باشد.