مولاژ گوش داخلی 18 برابر

  • این مولاژ 25 موقعیت مختلف را به نمایش می گذارد.
  • این مدل آناتومی از جنس PVC است و در وزن 1 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.