مولاژ کلیه و غده فوق کلیوی

  • این محصول از جنس PVC است و در ابعاد 7×17.5×27 سانتیمتر طراحی و تولید شده است.
  • این مولاژ از دو بخش تشکیل شده است.