مولاژ کلیه

  • این محصول از جنس PVC است و در ابعاد 18×19×41 سانتیمتر و وزن 1.11 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.
  • این محصول 5 برابر اندازه واقعی است و در آن 15 موقعیت مختلف نمایش داده شده است.