ست جایگذاری آی یو دی IUD

  •  شامل شان، هیسترومتر ، تناکولوم، حوله کاغذی، قیچی و سینی مخصوص می باشد.
  •  می توان جهت نصب و جایگذاری انواع آی یو دی استفاده نمود.
  • یکبار مصرف هزینه های استریل سازی مجدد را نخواهد داشت.