بالشت طبی بزرگ آی رست (irest) مدل SL-E05

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بالشت طبی بزرگ آی رست (irest) مدل SL-E05 مطابق با آناتومی سر، گردن، شانه باعث قرارگیری وضعیت سر و گردن در وضعیت آرام شده و با کاهش خستگی و گرفتگی های عضلانی منجر به افزایش کیفیت خواب می گردد. همچنین این محصول باعث بهبود خون رسانی به مغز و کلیه سلول های بدن می گردد.

بالشت طبی بزرگ آی رست (irest) مدل SL-E05
بالشت طبی بزرگ آی رست (irest) مدل SL-E05

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان