مولاژ ACLS نوزاد 1 ساله

  • این مانکن بر اساس آناتومی طبیعی انسان است و از جنس PVC ساخته شده است.
  • این مدل دارای گواهینامه ISO9001-2000 است.