مولاژ خارج کردن جسم خارجی

  • امکان فشار ناحیه شکمی به منظور خارج کردن جسم خارجی وجود دارد.
  • این محصول در اندازه 37cm×22cm×62cm سانتیمتر و وزن 2 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.