قلم هیالورون پن Hyaluron pen

  • قلم هیالورون پن Hyaluron pen به دلیل نداشتتن سوزن یک عمل غیر تحاجمی محسوب می شود.
  •  خطای انسانی در این روش به صفر می رسد.
  • تزریق با قلم هیالورون پن بسیار کم خطر ،بدون کبودی، بدون درد وخونریزی است.