مولاژ مفصل شانه با نمایش عضلات

  • جنس این محصول از PVC نشکن است.
  • از این مولاژ می توان در دنشکده های پرستاری و پزشکی استفاده کرد.