مولاژ مراحل لقاح و رشد جنین

تماس بگیرید

مولاژ مراحل لقاح و رشد جنین ساخت کشور چین از جنس PVC است و در کلینیک ها، بیمارستان ها، دانشکده های پزشکی و دانشکده های پرستاری می توان از این مولاژ استفاده کرد.