بالشت طبی هوشمند مدل موج مدیوم

بالشت طبی هوشمند مدل موج مدیوم ارتفاعی کمتر از بالشت مدل موج دارد و برای کسانی مناسب است که می‌خواهند بالش آن ها هم نسبتا سفت و هم کم ارتفاع باشد.