مولاژ سر و گردن با عروق و اعصاب

  • این محصول از 19 قسمت تشکیل شده است و 190 موقعیت در آن مشخص شده است.
  • جنس این محصول از PVC است.
  • این مدل در اندازه 30cmx48cmx37cm و وزن 6.1 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.