مولاژ چشم

تماس بگیرید

  • مدل کره چشم از جنس PVC است و شامل بخش های مختلف با قابلیت جدا شدن است.
  • این مدل آناتومی جهت نمایش ساختار چشم در ابعاد 6 برابر اندازه طبیعی ساخته شده است.