نخ لیفت Free Floating Happy Lift

اندیکاسیون ( محل استفاده ) نخ PDO Free Floating

  • ناحیه گونه و زایگوما
  • ناحیه فک پایین
  • ناحیه گردن

محتوای بسته بندی نخ جراحی لیفت فری فلوتینگ هپی لیفت

  • 6 نخ خاردار به طول : 12cm و 2/0USP
  • 6 نخ خاردار به طول : 23cm و 2/0USP

جهت استعلام قیمت و موجودی تماس بگیرید !