هیدور یوروسل یوروفارم – Eurocell Hydro Eurofarm

تومان

  • قابلیت بالای جذب ترشحات
  • حفظ ترشحات
  • حفظ رطوبت به جهت جدا شدن راحتر پانسمان از زخم
صاف
یوروسل هیدرو یوروفارم Eurocell Hydro Eurofarm
هیدور یوروسل یوروفارم – Eurocell Hydro Eurofarm
موجودی ماسک به اتمام رسید متاسفانه سفارش پذیرفته نمیشود