نخ بخیه پرولن

تماس بگیرید

نخ جراحی پرولن غیر قابل جذب حتی در حضور عفونت، این نخ استحکام کششی دائمی در بافت را تأمین می کند

سطحی فوق العاده صاف و صیقلی برای عبور راحت نخ از بافت

تک رشته ای سطح صاف و صیقلی این نخ ها امکان رشد باکتری را محدود می کند