تماس بگیرید

نخ ویکریل پلاس دارای ساختار مشابه با نخ بخیه ویکریل می باشد.

کارائی و انعطاف پذیری مشابه با نخ ویکریل

مطالعات در بافت زنده توسط جراحان یکسان بودن کارایی ویکریل و ویکریل پلاس را به اثبات رسانده است.