نخ بخیه مرسیلن اتیکون

  • برای استفاده راحت تر و گره های محکم تر
  • غیر قابل جذب
  • استحکام کششی دائمیدر بافت را به همراه دارد.
  • مصنوعی