نخ بخیه ویکریل رپید اتیکون

بستن پوست

دوختن ناحیه واژن

جراحی های داخل دهان

جراحی های نوزادان و کودکان

رنگ : بنفش و بی رنگ

سایز بندی :  از 0/8 تا 1  همراه با انواع سوزنها و بدون سوزن (به صورت لیگاتور)