نخ بخیه استیل وایر اتیکون

این نخ بخیه استحکام کششی دائمی در بافت را به همراه دارد.

سایزبندی نوع چند رشته ای : سایز های 4/0 و 3/0 (.U.S.P) همراه با سوزن

سایزبندی نوع تک رشته ای : سایز های 1 تا 7 همراه با سوزن