تماس بگیرید

جایگذاری راحت و آسان منگنه ها

تعبیه دسته ارگونومیک جهت استفاده آسانتر

منگنه های مستطیلی شکل از جنس استیل ضد زنگ

دارای سیستم نشان دهنده هم تراز جهت دید بهتر در جایگزاری منگنه ها