استپلر خطی NTLC اتیکون

تماس بگیرید

 استپلرخطی NTLC  اتیکون تنها استپلر خطی برشی 6 ردیفه موجود در بازار می باشد که به سبب دو ردیف منگنه اضافه هموستاز مناسب روی بافت برجا میگذارد. این استپلر یک بارمصرف قابلیت دوخت و برش همزمان را دارد که امکان جداسازی، آزاد سازی و آناستاموز را فراهم میکند.

شناسه محصول: 1597 دسته: